PROGRAM PUTOVANJA

Termini putovanja: 29.02.-05.03.2020. i 07.03.-12.03.2020.


1.DAN – SARAJEVO – ATINA
Sastanak grupe ispred Zemaljskog muzeja i polazak prema Atini u popodnevnim satima. Vožnja kroz BiH, Srbiju... s usputnim pauzama prema potrebi grupe.
2.DAN – ATINA
Dolazak u Atinu predviđen u popodnevnim satima. Check in u hotel. Slobodno vrijeme za odmor od puta i individualne aktivnosti. Mogućnost odlaska do centra grada u pratnji vodiča. Samostalno razgledanje. Povratak u hotel. Noćenje.
3.DAN – ATINA PANORAMA – AKROPOLJ
Doručak. Nakon doručka fakultativno panoramsko razgledanje grada: Trg Omonija, Trg Sintagma, Akademija nauka, Univerzitet i Nacionalna biblioteka, Predsjednička palata sa evzonima u tradicionalnoj uniformi, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova kapija. Mogućnost za fakultativnu posjetu Akropolju i njegovim hramovima i ostalim građevinama građenim u periklovoj epohi (Partenon, Erehtejon, Propileji, hram Nike Aptoros, Odeon). Povratak u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.
4.DAN – ARGOLIDA (PELOPONEZ)
Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet na Peloponez te vožnja preko Korintskog kanala koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Dolazak u Epidaurus koji je poznat kao mjesto rođenja Apolonovog sina, Asklepija tj. Eskulapa. Obilazak pozorišta čuvenog po svojoj izuzetnoj akustičnosti (novčić ispušten u centar pozorišta jasno se čuje kako pada i na vrhu amfiteatra, u posljednjem, 55. redu). Nastavak putovanja i dolazak u Napflion, nekadašnju prijestolnicu Grčke. Dolazak u Mikenu, koja je u drugom milenijumu p.n.e. bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije, te se i cijeli taj period grčke historije naziva mikenskim. Obilazak Atrejeve riznice i ulazne kapije Mikene, Lavlja vrata. Cijelo arheološko nalazište Mikene je dobro očuvano tako da i danas ruševine “kiklopskih” zidina i palata izazivaju divljenje, naročito ako se ima na umu da su izgrađene hiljadu godina prije spomenika klasične Grčke. Povratak u Atinu u popodnevnim satima. Slobodno vrijeme te mogućnost fakultativnog odlaska  na “grčko veče” u taverni na Plaki. Noćenje.
5. I 6. DAN – ATINA – SARAJEVO
Doručak. Check out iz hotela. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema BiH uz usputnim pauzama prema potrebi grupe. Dolazak u Sarajevo u popodnevnim satima narednog dana.

  

CIJENA

FIRST MINUTE CIJENA ARANŽMANA 299 KM
(za prvih 10 rezervacija)


REDOVNA CIJENA ARANŽMANA 359 KM

 

DODATNE INFORMACIJE

U cijenu aranžmana uključeno:
*prijevoz autobusom visoke turističke klase
*smještaj u hotelu 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom
*pratilac putovanja
*troškovi organizacije putovanja

U cijenu aranžmana nije uključeno:
*fakultativni izleti
*obavezno putno zdravstveno osiguranje 12 KM (za osobe do 60 god); preko 60 god duplo
*doplata za posebno birano sjedište
*doplata za 1/1 sobu 150 KM


Napomena:
*Svaki putnik mora imati uplaćeno putničko zdravstveno osiguranje (vlastito ili uplaćeno putem agencije).
*Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič . Vodič ima pravo da, zbog nepredviđenih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokaliteta.
*Navedene cijene fakultativnih izleta su okvirnog karaktera, detaljne i finalne cijene će prezentovati vodič na putovanju.
* Otkaz putovanja od strane putnika tretirati će se u skladu sa Opštim uslovima putovanja ARD.d.o.o.

Kontaktirajte nas

Molimo vas da u napomeni navedete godište djece.